عبداله امیدوار مدال شهروندی جهان را بدست آورد.

دکتر «کواک»، دبیرکل سازمان شهروند جهانی پس از اعطای مدال به آقای عیسی امیدوار، در شیلی حضور یافته و ضمن تقدیر مدال شهروند جهانی را به آقای عبدالله امیدوار نیز تقدیم کرد.نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
توضیحات :
Powered by the Saital co. - Back to Top