آقای امیدوار در سالن تشریفات مجتمع پتروشیمی بندر امام

به دعوت مجتمع پتروشیمی بندر امام اولین یکشنبه بهمن ماه آقای عیسی امیدوار به بندر امام سفر کردند تا در مراسم شرکت کنند و امروز این مراسم ساعتی پیش شروع گردید .همچنین در این مراسم از آقای عبدالعلی پور مدیر سابق مجموعه سعد آباد و مشاور در سازمان میراث فرهنگی بعنوان پایه گذار موزه برادران امیدوار دعوت بعمل آمده بود وایشان به همراه آقای امیدوار در این مراسم حضور دارند.نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
توضیحات :
Powered by the Saital co. - Back to Top