بازدید از موزه ی برادران امیدوار در کاخ سعد آباد

در روز پنج شنبه 29 آخرين روزهاي بهمن ماه جمعي از خادمين كتاب و علاقمندان به كتاب از جمله محمد رفيعي افشار روزنامه نگار دهه 30 الي 50 رضا عليجاني مينياتوريست – صباغي مدير اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان خرم دره – صمدي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خرم دره – نقيلو معاونت مالي ،اداري شهرداري- ناصر حسين خاني نويسنده كتاب خرم دره پنجره سبزتاريخ و تعداد ديگري از علاقه مندان در يك اردوي يك روزه از قسمت هايي از مجموعه سعدآباد از جمله كاخ سبز و موزه براداران اميدوار ديدار كردند .نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
توضیحات :
Powered by the Saital co. - Back to Top