ملاقات عیسی و عبداله بعد از سالها

دو برادر که تمامی سفرها را با هم بودند و اینک هر کدام در بخشی از کره خاکی هستند اما دلهایشان هر لحظه با هم است بهعد از سالها با همدیگر ملاقات کردند. آقای عیسی امیدوار طی سفری که به شیلی داشت بعد از سالها با عبداله دیدار کردند. عبداله امیدوار هم اینک در شیلی ساکن است و صاحب کمپانی فیلم سازی است.


نام شما:
پست الکترونيک:
وب سايت:
توضیحات :
Powered by the Saital co. - Back to Top