پیدایش انسان در آفریقا

قرن هاست که بشر قدرت تخیل خود را بکار گرفته تا بتواند تعیین کند مبداء پیدایش و مکانی که انسان از آن منشاء گرفته از کدام نقطه بوده . پژوهش های علمی دانشمندان باستان شناس ، فسیل شناس ، دیرینه شناس وانسان شناس و نیز بکار گیری ابزار و تکنولوژی جدید  در چند دهه اخیر  بر اساس موازین واحدی صورت گرفته، این فرض را به طور فزاینده ای قوت بخشیده است که زادگاه افسانه ای انسان ممکن است مکانی در قاره آفریقا و احتمالا در جنوب صحرای بزرگ بوده است. آفریقای امروز ماوای سنتهای فرهنگی گوناگون، از جوامع ساده مبتنی بر شکار گرفته تا تمدنهاییشرفته شهرنشینی است که خود ناشی از برهمکنشی بین این سنن در هزاره های متمادی و استفاده گزینشی  از ظرفیت محیطهای گونانگون می باشد.در حقیقت محیطی که انسان در آن می زیسته قوی ترین اثر را از نظر جسمی و ذهنی بر زندگی او داشته است و به همان گونه که در مورد سایر مخلوقات نیز چنین است. به طور خلاصه آب و هوا به همراه نوع پوشش گیاهی و جانوران. دسترسی به آبهی سطحی و بالاخره  معادن نیز از لحاظ اقتصادی نه تنها زندگی روزمره انسان و گیاهان را شکل می دهد بلکه اثرات بسیار زیادی بر تکامل زیستی وی دارد. جانوران و گیاهان از طریق انتخاب طبیعی و تنازع به زندگی در یک محیط خاص تطبیق یافته اند و برخی جانداران وقادر شدند خود را با چند محیط مختلف تطبیق دهند و از طرفی تغییر یافتن محیط زیست در کره مین باعث گردید تا در ساختمان جسمی و ذهنی بعضی از موجودات روی زمین نیز تحول شگرفی حاصل گردد.

اسکلت انسان

سازگاری با آب، هوا و محیط تنوع و اختلاف فیزیکی مشهود در انسانها نتیجه سازگاری اجداد آنها با منطقه جغرافیاییدر دوران ماقبل تاریخ می باشد. ویژگیهای فیزیکی مختلف انسانها حکایت کننده آب، هوای گوناگون و نیز شرایط زیست محیطی بوده که طی میلیونها سال اثرات بسیار زیادی بر تغییرات جسمی انسانها داشته است.اهالی آفریقا، ساکنان جنوب هند، اهالی اقیانوسیه و سیاهپوستان ججزایر ملانزی دارای پوست بسیار تیره می باشند.

غریزه مادری

فیلم مستند برادران امیدوار که به کارگردانیدر 70 میلیون سال قبل نوعی از دایناسورها در سرزمینهای مغولستان به حرکت درآمدند. SAUROPHUS احتمالاً تخم گذاری خود را در یک زمان انجام می دادند . برای خوابیدن روی تخمها که وزن سنگین مادر باعث شکستن تخم ها می شد .ابتدا روی تخمها را از علف انباشته می کرد . پس از خارج شدن جوجه ها از تخم یک یک آنها را مدتها زیر نظر داشت

اولین سازندگان فلز

شف فلز یکی از قدیمیترین علوم را در تاریخ بشر بوجود آورد . تاریخ پیدایش و بکار گیری فلز به 6000 سال قبل از میلاد می رسد . انسان ابتدا به طلا دست یافت و از آن زینت آلات و هنر دستی ساخت .پیدایش فلز و استفاده از آ نها تحول قابل توجهی در زندگی اسانهای اولیه بوجود آوردو رابطه مردمان اولیه را باعث گردید. کوزه گران مصری، یونانی، و رومی ها به ذوب کردن مس دست یافتند و فلز را داخل پاتیل سفالین ذوب می کردند.کوزه گرها موفق شدند که حرارت کوزه خود را به 1100 تا 1200 سانتی گراد برسانند.
تاریخ پیدایش 7 نوع فلز شناخته شده
 1-طلا 6000 سال قبل از میلاد
 2-مس 4200 سال قبل از میلاد
 3-نقره 4000 سال قبل از میلاد
 4-سرب 3500 سال قبل از میلاد
 5-قلع 1750 سال قبل از میلاد
 6-آهن 1500 سال قبل از میلاد
 7-جیوه 750 سال قبل از میلاد

انفجار جمعیت

شمار انسانها جمعیت سیاره زمین تقریباً بالغ بر 6 میلیارد نفر است و در هر ثانیه هم 3 نفر به آن اضافه می شود .با چنین روندی سالانه 90میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود. با این حساب احتمالاً جمعیت جهان طی یک قرن به 12 میلیارد نفر برسد . چرا باید چنین رشدی وجود داشته باشد و چهره جمعیت جهان در آینده چگونه خواهد شد ؟ پراکندگی نامتعادل انسانها هر نقطه روشن در روی کره زمین نمایانگر 500000 نفر سکنه است.انسانها به صورت نامتعادل بر روی کره زمین پراکنده شده اند .جمعیت جهان به خصوص در جنوب و شرق آسیا متعدد است .این منطقه به تنهائی نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است . انفجار جمعیت جهان همان گونه که سده بیست و یکم نزدیک می شود اخبار مغشوشی در باره رشد جمعیت جهان بگوش می رسد. هراس شایع در دها های قبل که رشد انفجار گونه ی جمعیت به سرعت منابع زمین را پشت سر می نهد، فروکش کرده است. کاهش تعداد زاد و ولد باعث کاهش رشد جمعیت شده است و این شانس وجود دارد که رشد جمعیت در سده بعد متوقف گردد. اما با این وجود، این واقعیت که جهان جمعیتی معادل 5/9 میلیارد و با افزایش 90 میلیون نفر در سال دارد که از 1960 تا کنون دو برابر شده است، پابرجاست. فاجعه ممکن است رخ دهدو ممکن است که رخ ندهد. این نظریه یک متخصص جمعیت شناس بنام (خوءل ای کوهن) می باشد. اما از دید وی یک چیز قطعی به نظر می رسد که با افزایش جمعیت ما در برابر گزینه هایی که به طور فزاینده دشوار می شوندقرار می گیریم:حفظ محیط زیست با افزایش رشد اقتصاد، این گزینه دشوار روبروی ما قطعا در آینده دشوارتر خواهد شد. در کشورهای اروپا و آفریقا رشد جمعیت به سرعتدر جهت مخالف یکدیگر پیش می رمی روند.این درحالی است که رشد جمعیت در اروپا سیر نزولی را طی می کند اما در آفریقا رشد سریع جمعیت ادامه دارد. در سال 1980 میلادی جمعیت آفریقا 470 میلیون نفر بود و در سال 1998 به جمعیتی بالغ بر 763 میلیون نفر رسید.طبق پیش بینی در سال 2050 میلادی جمعیت این قاره به دو میلیارد و یکصد میلیون نفر خواهد رسید.در قسمت آفریقای جنوبی هر زن 6 با تولد داشته است. در حالیکه در اروپا بطور متوسط1.4 بوده و آمار نشان می دهد که زاد و ولد در اروپا خیلی سریع رو به کاهش می رود. طبق برنامه تنظیم خانوده در اروپاف رشد جمعیت در سال 2050 میلادی 12 درصد کمتر خواهد شد. و بنابر این جمعیت آن ار 728 میلون نفر به 638 میلون نفر کاهش خواهد یافت.

تهدید تنوع زیستی

حدود 99 درصد کل گونه های که تا بحال زندگی می کرده اند منغرض شده اند . با این حال امروزه انواع موجدات بیشتری از هر زمان دیگر درتاریخ 6/4 میلیارد ساله کره زمین ممکن است وجود داشته باشد . در ابتدا میکروبهای تک سلولی دنیای آبی سخره ای برای خود داشته اند . طی دوران کامبرین(Cambrain ) که 450 میلیون سال آغاز شد زندگی حیوانی پیچیده به شدت افزایش یافت و پس از آن بعضی از آنان از بین رفتند.حداقل در پنج برهه در زمان گذشته انقراضهای عظیم گونه هایی را در سراسر جهان و در زمان نسبتا کوتاهی از بین بردند. انقراض اردوویشن(Ordovican)در 370 میلیون سال پیش تقریبا به همین ناگواری و ناهنجاری بود. بدترین فروپاشی مربوط به انقراض دوران پرمیان(Permian ) در 250 میلیون سال پیش بود که باعث از بین رفت بیش از 90 درصد همه موجودات دریایی شد. در پی آن 210 میلیون سال پیش دوران تریاسیک(Triassic) بود. انقراض دوران کرتاسئوس (Cretaceous) در 65 کمیلیون سال پیش به دوران دایناسورها پایان دادو حدود دوسوم همه حیوانات را از بین برد. در هر دگرگونی سطح زمین برخی از گونه ها به یک باره به سوی دیگر منتقل می شدندو بازگشت آنها میلیون ها سال به طول می انجامید. زیسشت شناسان از یک موج دیگر خبر می دهد ه انقراض ششم است و این اولین موردی است که در اثر تاثیرات بشری بوجود خواهد امد. چنانچه دوران بازگشت و احیایی وجود داشته باشد، در دوران نسل انسانی معنایی نخواهد داشت. از زمان پیشرفت کشاورزی در حدود 120/000 سال پیش جمعیت انسان بصورت تصاعدی افزایش یافته است. استفاده از منابع طبیعی زمین هم به همین ترتیب افزایش چشمگیری داشته است. امروزه انسانها حدود نیمی از محصولات بیولوژیکی و بیش از نیمی از آب شیرین موجود در سطح زمین بهره می گیرند با این که مستقیما استفاده می کنند. بزرگترن تهدید علیه تنوع از بین رفتن زیستگاههای و فرسایش حاصل از قطع درختان وماهیگیری است.هر دو این کارها باعث نابودی محیط زیست و محرم کردن آن گونه های مهم جانداران می شود. منطقه وسیعی از جنگلهی آمازون در خاک برزیل و نیز بقیه آن که متعلق به چندین کشورهای آمریکای جنوبی است میلیونها هکتار درختان جنگل برای مراتع کشاورزی قطع و سوزانده شده است. بهمین نسبت مالزی، اندونزی، استرالیا و مکانهای دیگر جنگلها را نابود کرده اند. در ایران نیز بخش های وسیعی از درختان و جنگلها نابود و بجای آنها زراعت، شهرکها و شهرها بنا شده است. جنگلهی آمازون قست عظیمی از اکسیژن تنفسی انسانها را در جهان تامین می کند، دارای بزرگترین منابع آب شیرین در جهان استو گیاهان دارویی آن شفابخش بسسیاری از بیماری هاست. کاشت گونه های بومی باعث ازبین رفتنموجوداتحیوانی گوچک و بزرگ منطقه خواهد شد. هم آهنگی و هم دلی با محیط زیست مانند همدلی و یکدلی با دوست است.در حالی که مشغول نوازش دست راست دوست خود هستید قادر نخواهید بود دست چپاو را قطع کیند. زیست شناس معروف Aldo Leopold

Powered by the Saital co. - Back to Top